Nhà tâm lý học Herbert Hoffman ở NewYork đã đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm để xem bạn có phải dễ tin người, hay bạn đa nghi như Tào Tháo ?

Bạn đọc và trả lời từng câu hỏi, nghĩ xem mình đồng ý hay không đồng ý với câu đó (xem phần chấm điểm cho từng câu hỏi dưới đây rồi cộng lại) . Nhớ là trả nhời xong hít các câu, có thể viết ga giấy, gùi mí tính điểm chứ đừng xem kết wả trước là hong hay đâu nghen


1. Người nào có vẻ rất tự tin thường thường biết mình đang nói gì

2. Lý do chính khiến một người trở nên lương thiện là họ sợ bị bắt gặp đang làm điều gì bất lương

3. Khi hai vợ chồng chung tình với nhau chính là vì họ sợ bị người khác biết họ ngoại tình

4. Bạn có thể tin rằng bạn bè không tiết lộ bí mật của bạn

5. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, hầu như chắc chắn rằng người làm công không làm hết sức mình

6. Người ta khen bạn chẳng qua người ta chỉ muốn lợi dụng bạn mà thôi, chứ không có khen thật tình đâu

7. Chẳng có cách nào được coi là an toàn có thể khiến bạn được lời gấp đôi một cách nhanh chóng

8. Đa số những điều người bán hàng nói với bạn là đúng

9. Về các quảng cáo thương mại trên báo chí hoặc truyền hình, bạn đều có thể tin được vì luật của nhà nước bắt người ta không được quảng cáo láo

10. Bạn quá tốt khiến bạn bè dù rất thân thường tìm cách lợi dụng bạn

Cho điểm: Bạn tự cho 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng, và 0 điểm cho câu sai . (Câu trả lời giống như kết wả là đúng, khác là sai)

1. Đồng ý
2. Không đồng ý
3. Không đồng ý
4. Đồng ý
5. Không đồng ý
6. Không đồng ý
7. Không đồng ý
8. Không đồng ý
9. Đồng ý
10. Không đồng ý


Kết wả:

-Từ 0 đến 3 điểm: Bạn là người đa nghi, khó bị người khác lừa gạt . Nhưng xin bạn cẩn thận vì tánh đa nghi đó, bạn có thể bị nhiều người ghét và xa lánh kể cả những người rất thành thực với bạn .

-Từ 4 điểm đến 7 điểm: Bạn là người rất quân bình, không đa nghi mà cũng không cả tin . Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng có thể bị lừa .

-Từ 8 đến 10 điểm: Bạn là người cả tin đấy . Bạn dễ bị những tên lưu manh lừa gạt nhưng bạn lại là người bạn tốt .
Bói Vui