Khi Quên Đi và Tha Thứ cho kẻ khác , bạn sẽ không còn mang tâm trạng bực tức và uất hận nữa . Có những người chóng quên và dể tha thứ . Có người dể tha thứ nhưng lại cứ giử mãi mối căm hờn trong tim

Để biết bạn thuộc loại người : Chóng quên và tha thứ hay dể tha thứ nhưng khó quên thì hãy trả lời các câu hỏi sau đây và nhớ tổng cộng bao nhiêu câu Đúng nhé .

1 . Tôi không bao giờ tìm lời bào chữa cho các lổi lầm của tôi ( Đúng hay Sai ? )

2. Tôi sẽ chỉ đường đi cho người khác nhưng chỉ khi nào tôi chắc chắn biết được con đường tốt nhất đến nơi đó ( Đ hay S )

3 . Tôi mong đợi con cái noi gương tôi và thực hiện công việc 1 cách chính xác ( Đ hay S )

4 . Chỉ cần 1 câu phê bình nhỏ cũng làm cho tôi mất đi cãm tình dành cho người khác ( Đ hay S )

5 . Bề ngoài một người là dấu hiệu cho thấy con người họ ra sao ( Đ hay S )

6 . Một người bạn đang đói và họ dùng chiếc bánh cuối cùng của tôi và họ sẽ không được mời nữa cho các lần thăm viếng sau . ( Đ hay S )

7 . Phụ nữ khoát áo lông là kẽ tàn nhẩn không thể chấp nhận và không có nhân tính ( Đ hay S )

8 . Nếu tôi khám phá ra đuợc nếu bạn nói xấu tôi khi tôi vắng mặt thì tôi sẽ gạch bỏ tên bạn ra khỏi danh sách những người tôi gởi thiệp ( Đ hay S )

9 . Lần đầu tiên khám phá ra người tình không trung thành , tôi sẽ thay ngay khóa cửa vào nhà ( Đ hay S)

10 . Kẻ hiếp dâm , sát nhân và bất kỳ ai làm nguy hại đế thân thể kẻ khác đều đang bị xử tử ( Đ hay S )

11 . Một chính trị gia không làm đúng với những lời đã hứa hẹn khi tranh cử thì sẽ không được

12 . Tôi sẽ cho bạn mượn tiền nếu tôi có dư nhưng tôi mong bạn hoàn trả lại cho tôi trong thời gian hợp lý ( Đ hay S )KẾT QUẢ


* *Từ 0 đến 4 câu Đúng **

Bạn dể dàng tha thứ . Bạn biết ai cũng có lổi lầm và bạn mạnh mẽ để nhanh chóng trở lại bình tĩnh khi có kè gây đau khổ cho bạn . Bạn có tính lạc quan và nhìn được điểm tốt ở tất cả mọi người .


* * Tự đến 8 câu Đúng * *

Mặc dù bạn dể nhạy cãm , nhưng ạn có cố gắng trong việc tha thứ cho kẽ đã làm bạn buồn khổ .Bạn chịu nghe kẽ khác bào chữa và ít hi nào đóng cửa quay lưng đi .


* * Từ 9 đến 12 câu Đúng * *

Bạn cần mềm dẻo hơn và không nên mong đợi sự toàn hảo ở mình và ở người khác .Cố gắng tha thứ các sai lâmcùa kẻ khác nếu không thì bạn sẽ thâ%'y mình bị cô lập và mât tình thân thiết đáng quý .

Sưu Tầm
Bói Vui