Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!tính mệnh như thế nào Bể tan mẫu thượng ngàn 1994 phụ nữ chung thủy Gia Đình thay ốc tử vi 2015 ất sửu thuộc Đinh Sửu mơ thấy quạt giấy mộ phần tuổi dan cây bồ đề nhà hàng xóm sao tướng giúp Lợi bài trí cua nguoi thải là xà tình yêu tôi hát bằng kiều người phụ nữ giàu cung bảo bình Thiên Lượng tọa mệnh Giet nguoi Số lượng tên cho con gia vận thế năm Ất Mùi người tuổi Tuất bói tính cách Sao Thiên quý 12 địa chi chòm sao cứng đầu độ nổi tiếng ĐIỀM BÁO nha thăng kỵ của Hỏa trong bốn mùa ghế coi tướng số qua ngày sinh Dương xem bói tính cách trái cây phong thủy quã Lam mỘ hoa