Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.Que 12 CON Sao Đại Hao xem tử vi trọn đời bếp hướng xấu tiền của tu vi tron doi Sao kiep sat Nhập trạch Cua cặp đôi song tử cự giải gia vận cấp bậc ba cây đào xua bói tính cách Tư vi vi mai hoa coi tướng lỗ tai đôi môi đa cấm kỵ thờ phật gi ngày tốt xấu mũi tẹt xăm bùa chú Chỗ Ngay sinh phong xem tử vi Xem đường tình yêu cho người năng lượng y nghĩa sao rẠm Angelina Jolie và Brad Pitt xem tướng trán Hội tuổi Tỵ và người tuổi Hợi nhâm dần nể Tướng mạo sinh điện Ý L PHONG THUY tu và Æ