Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


thuy LỘC mâu trái cây phong thủy người tuổi sưu mơ thấy bút ty Lý Số da phan tử ngư Bởi nhập trạch 1 cưa thước bộ vị gân roi vợ chồng xung khắc tướng đàn ông vượng thê độ nổi tiếng kim bạc kim khổng minh trồng cỡ Đinh ấm trà sư tử nữ Tài vị giải hạn nắm đoán vận mệnh qua đôi tai tuong so mạng thủy tam tai Tuổi Thân giap xem tướng tay Việt Nam Phật độ mệnh xà vị trí ngư vỹ chòm Con đường sự nghiệp của người tuổi đầu thai La ĐẶT TÊN chạm long mạch tu vi Top 3 con giáp siêu kiếm tiền dịp tài túi