Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


MÃƒÆ Tuần triệt chọn Sao Bệnh Ngôi nhà mơ ước của chòm sao Thiên Yết người tuổi dần lên Ngôi nhà trong mơ của Bạch Dương trùng tang ngôi nhà yêu thích của 12 cung con gái thiên bình nhóm máu b cặp đôi nhân mã và nhân mã nam cung thiên bình nhóm máu b tướng tai đẹp con giáp có mệnh sướng vịt hóa thiên nga Thiền hung cát tinh Bói bải duyên tu hành Luận về sao Thiên Đồng Luận về sao Thiên Cơ ngãi dùng Ä a da người tuổi mão Thiên Lượng tọa mệnh Thiên Lương trong tử vi Thiên Lương tọa tại Thìn linh hồn Ất hợi Luận lá số tuổi Tý cung Kim Ngưu khánh đặt tên phụ hay Chòm sao áp lực nhất tháng 8 Hội Đền Suối Mỡ xem ngày tốt cách hóa giải dầm nhà Cung Dần Anh Việt xem tướng nốt ruồi ở chân lỗi phong thủy Chất Ky Tình duyên quý nhân phù trợ đặt bàn thờ ông địa theo phong thủy luận giải về sao thiên đồng Tế CUỐI lá số thiên phủ luận giải về tuần triệt sao Thiên Phủ trấn mệnh tứ độc sau Luận về sao Thiên Phủ xem tử vi Top 5 con giáp sức khỏe dồi Đẩu Số