<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướng



người tuổi tị TẠAo nên và không nên nhìn thấy thập thần nên và không nên nhìn thấy khi vào nhà sao Thai duong lỗi phong thủy gây phá tài bói sim phong thủy vietaa mời vào nhà tôi sao Thiên Tướng SAO LONG TRÌ Hội Miếu Ba Thôn tỉnh Thái Bình bí quyết Hội Miếu Ba Thôn các lễ hội ngày 12 tháng 7 ba bá tước St Germain ngũ hành âm dương người thứ ba phá đám xem tuông chuyện tình cảm ông mãnh bà cô chúc tục tướng ngủ khan lông bụng tướng số cá tay Sao thiên phú hũ gạo tướng người mặt vuông tướng bụng đàn bà tướng mặt vuông chữ điền tướng bụng phệ tướng bụng đàn ông duc canh thìn 1940 mệnh gì tán tài tán lộc đàn ông có tài moon lover đàn ông cao cẳng có tài đàn bà cao núi Con rùa Tế Chòm sao nữ bá đạo xem tử vi Sở hữu ít nhất 1 trong 4 mèo siêu bá đạo của 12 con giáp hạn văn khấn lễ đền bà chúa kho Đoán số ẩu nhà 6 tối kỵ phải tránh trong phong thủy nhật tướng cổ 3 ngấn nhân duyên kết hợp Huỳnh đế Long huyệt tuổi thân nên hợp tác kinh doanh với