Đây là trắc nghiệm thử các bạn coi mình là người ghiền nói chuyện trong phone như thế nào ?

1 / Tôi có thể gọi cùng 1 người ba lần trong 1 tiếng đồng hồ mà không cãm thấy áy náy chút nào ? ( Đ_ K )

2 / Nếu cho chọn lựa việc theo dõi tin tức TV và nói chuyện qua phone , tôi sẽ lựa việc nghe phone ( Đ_ K )

3 / Nghe tiếng chuông điện thoại reo , tôi như được bơm sức sống mới và đột ngột những việc không quan trọng cũng được tôi kể qua điện thoại ( Đ_ K )

4 / Tôi thuộc mẫu người ưa thích nghe những câu nhắn dài dòng chi tiết qua máy answering machine .Đôi khi , tôi quên rằng tôi đang nghe chuyện 1 chiếc máy ( Đ_K )

5 / Trung bình mỗi lần nói chuyện điện thoại của tôi kéo dài khoảng hơn nữa giờ ( Đ_ K )

6 / Tôi đã có thói quen nói chuyện bằng điện thoại không dây khi làm việc dọn dẹp trong nhà , ăn tối hay ngồi thanh toán hóa đơn ( Đ-K )

7 / Tôi đã ghi lại các số điện thoại của bạn bè thân thiết vào trí nhớ để có thể gọi cho họ 1 cách dễ dàng nhanh chóng hơn và vặn cho tốc độ bấm số của điện thoại ở mức độ nhanh nhất ( Đ-K )

8 / Tôi có nhiều thẻ diện thoại để có thể xử dụng nhanh chóng khi không ở nhà ( Đ-K )

9 / Mộng ước của tôi là gọi được điện thoại khi đang đi trên máy bay ( Đ-K )

10 / Khi nghe tiếng điện thoại bên đầu dây kia bị bận , tôi chỉ muốn yêu cầu dịch vụ gián đoạn khẩn cấp ( emergency interruption ) dù không có việc khẩn cấp thật sự ( Đ-K )

11 / Dù xe củ nhưng tôi vẫn muốn có điện thoại di đông trên xe (Đ-K )

12 / Thường là người bên kia nói lời từ giả để chấm dứt câu chuyện với tôi qua điện thoại ( Đ-K )

Kết Quả:

* 9 -12 câu ĐÚNG : Bạn là người NGHIỆN nói điện thoại mất rồi .Hãy tìm những công việc khác thay thế thói quen không tốt này

* 5 - 8 câu ĐÚNG : Bạn ưu thích tiếp xúc với bạn bè qua phone , nhưng bạn vẫn có thể giử cho câu chuyện được ngắn gọn .Bạn có thể giảm bớt thời giờ qua điện thoại với các công việc khác

* 0 - 4 câu ĐÚNG : Hóa đơn điện thoại của bạn không lên cao , cho thấy thái độ đúng đắn của bạn .
Bói Vui