• Kim Lâu gồm có: - Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình. - Kim Lâu Thê kỵ vợ. - Kim Lâu Tử kỵ con. - Kim Lâu Súc kỵ chăn nuôi gia súc. (Nếu ai không chăn nuôi gia súc chuyên nghiệp, thì vẫn làm nhà được).   Các cung phạm Kim Lâu là Khôn, Càn, Cấn, Tốn.
  • Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Cũng như những con số, mỗi con số đều có ý nghĩa riêng trong cuộc sống. Ý nghĩa số 30, ý nghĩa số 31, ý nghĩa số 32, số 33,34, 35, 36, 37, 38, 39.

tuong ngày Ất Tỵ tự xem nốt ruồi Bùa ngãi chòm sao có gia đình hạnh phúc niềm Sao địa không học phong thủy kiến trúc manh tương lai sao Hóa kỵ lễ hội tháng 3 tướng nằm Geek ân quang ngôi nhà chàng tỳ tâm trí An phong thủy ban thần tài dạy con xem Mậu Tý Hàm mơ thấy lừa cóc ba chân đoán tính cách qua chữ viết vi các cung mọc bày mâm ngũ quả ngày tết Kiêng kị trường thọ cung bảo bình Bạch trán hẹp khổ lên đồng thành công hắt lông Tuong 29 tư vấn đặt tên cho con cong Yêu Gio tot Cách gây tai họa mắt phải Văn khấn 37