Trang 1


mieng nghe dinh cổ 3 ngấn thúc trồng tronh nhà CON Ä vị tân mùi nhìn người vào nhà mới Giap than Tướng tóc chung sao hoa cái môi mỏng bat huong 20 quý hợi xay nha Bát tự trâu niệm Phật thai sac phong brazil năm 1970 Giai ma giác mo Am lich tủ nước Triệt Tương chử lễ hội ngày thầy đồ ánh sáng đèn đền chùa chet MÃƒÆ Giấc Sao Mộ ở cung mệnh Sao Thiên thọ lỗ ban tử vi tháng Mơ thấy rắn chủ Khuôn mặt dương trạch tam yếu Sao Dà la cửa sổ phát 12 chòm sao cung bà t bẠch bát quái chùa Kim Liên Hoa huyệt mộ kỷ hợi 1959 nữ công danh sự nghiệp tử