Trang 1


chòm sao Nhân Mã đường vận mệnh Hóa quyền cung thiên di mơ thấy bóng đèn người tuổi ngọ bố trí ban thờ Trung dương LÃ Æ nữ mệnh mùng hoÃ Æ Môn Thủy thập bát cục sao tốt xấu duyên treo gương phong thủy truyện dà tu tâm tự xem boi bói nhân trung chiêu Ä Ã mặt linh thiêng tá³ thuong tich đất anh Quạ Tử vi Khổng Xăm hình tuổi tý có hợp với tuổi dần không boi not ruoi sẹo Kỹ NGÀY Chớ mơ thấy quả bưởi về nhà mới Sao cu mon hội Phật bản mệnh xem tử vi Khả năng hút tiền lì xì của Quản giac mo tướng răng cửa mơ thấy kiến 12 con giap Sao thiên riêu TU VI lý do độc thân TẢ Sao quả tú Đà mơ thấy cổ thích động chân tuổi Tị các xem tướng nốt ruồi trên mặt