LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2024

Lịch Dương
Ngày 14 Tháng 04 năm 2024
14


24:49 - Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 06 Tháng 03 năm 2024
06

Giờ Nhâm Tí VN, Ngày Mậu Thân
Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Định
Tiết Khí: Thanh minh (Trời trong sáng) - Kinh độ mặt trời 15°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Mỗi năm vứt bỏ một thói quen xấu, rồi sẽ đến lúc khiến ngay cả người tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
Phật dạy Giáng Trong các nhà phong thủy nói về năm 2014 các nhà phong thủy dự đoán năm 2014 nối Tử Vi Đẩu Số Các hình thức thiết kế huyền quan các sao tốt trong ngày tạng phong thuy nha o cuộc sống an nhà học tập Tử vi đẩu số mua xem tử vi Tử Vi Đẩu Số Tiệp Lãm tử vi tháng lang càng tử vi đẩu số tuoi Nhận diện khuôn mặt trường thọ Triệt tai xe ô tô hot boy Phong bọ cửa gỗ lớn sao dia kiep sao dia khong khổng minh chó chòm sao keo kiệt cẩn Giáp Mệnh ten la so tu vi cúng ngày thần tài chan chu Dần Lục Thập sao thai Sao hỷ thần công việc tướng răng SAO ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP TRONG TỬ VI Äêm 12 con giap mày