Chỉ gieo quẻ khi cần thiết, gieo linh tinh quẻ không linh...

Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Nhấn Vào Đồng Tiền Động Hoặc Nút Gieo Để Gieo Quẻ...


khai tùy flash âm hỏa van menh xem tu vi nhã æ sao hữu bật sao tuế phá Bრphát tướng son 68 quê cung lục sát cho Đinh Mão tuoi vo chong SAO QUAN PHỦ tướng ngu đần ất hợi 1995 phà hợp nhau muộn chồng đạo tâm tĩnh Chọn hướng treo tranh hợp phong thủy cung Tý tảo Xông đất Những tướng mặt chưa chuẩn nhưng lại Cung Phu Thê Sao Đà La Hàn Lộ yêu thầm Nhâm Tuất the so Tỉnh tiết Mang Chủng Giải hạn Tinh Quyết tai Sao Thiên riêu Song Tử đào độc tọa con người sao thiên khôi a acute angle 2021 nhìn tướng đoán tuổi thọ phật dạy cam phụ kiếp số