Gieo Quẻ Dịch Số

 

      

Quẻ Dịch Có 6 Hào
3 Hào Trên Thuộc Ngoại Quái
3 Hào Dưới Thuộc Nội Quái


Mời Quý Vị Thành Tâm Xin Quẻ

Trình Gieo Quẻ Dịch MớiSao Hỷ Thần ở cung mệnh con gái tuổi Ngọ Bị phương pháp thúc đẩy tài lộc dưỡng thai Lộ Bàng Thổ họ Trần tuần không cách hóa giải hỏa khắc kim Thủy Nhá Tá µ Thực Lam chiêu mơ thấy quả nằm cách tính mệnh tỷ phú sao that sat boi so dien thoai hướng bếp Tư vi âm thủy tục lệ đón Tết nét tướng xấu Dậu Bàn chân số điên thoai tóc phụ nữ ở đâu xoăn nhất chấy quà Giáp tết xưa tháng tư sở co canh tuat 1970 giếng Nội các tuổi ngọ dã¹ng mơ thấy bị ong đốt So dien thoai Sao that sat phong thuỷ ban công tương bà Sao Hóa Khoa Ð Ð ÐµÑ Ñ Sao Hóa kỵ