Diem Bao xương ngọc chẩm nội thất su tich người tuổi Tý tết giết sâu bọ mơ thấy biển đánh con gì Tuổi Hợi kinh dịch quê cổng nhà đẹp đáng tin cậy hành mộc tả Điềm báo chơi thùng tướng cách nữ mệnh xemm tướng tai Thuyền con giap mua vàng mà y mẠt le Học tử vi phong tục ma chay bánh trưng Nhật kình dương cung lục sát Tuyệt Sao Phá quân Đại Khê Thủy ma quan vân trường tên ý nghĩa vu nhập 24 khí tiết bàng sao tuẦn nhẫn Già p phong thuy hộp giết sâu bọ Bốc chim giai ma giac mo Sao tử phù xem tu vi