• Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.
  • Cặp thứ ba trong Lục sát tinh là Hỏa-Linh (Hỏa tinh và Linh tinh). Lối an sao khiến cho tuổi nào cũng có thể gặp Linh Hỏa (cũng có tuổi không gặp)
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh Phụ Tinh. Thuộc bộ sao đôi ...
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh
  • Lôi Chấn Tử là người con thứ một trăm của Tây Bá Hầu Cơ Xương, là tướng tinh giáng trần được Cơ Xương nhặt được trong ngôi mộ cổ, ông là hình tượng sao Linh trong tử vi đẩu số
  • Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.

Bệnh Tật các ngày lễ trong tháng 5 Cung mệnh BÃÆ Sao Địa Võng cổ tay mГґi tu vi Phương pháp xem tử vi của người canh dần 2010 mệnh gì bán trái cây ngày tết Nhang tính cách qua đôi tai Khong Minh Phòng Sách Thuong Quả bói tính cách cung bạch dương c hã²n lam chọn cà Phòng Bệnh bán chậu cảnh greenbo Sao Thiên Lương sở nguyện thành tâm Phi tinh tử vi đẩu số mâm cơm cúng tất niên lỗi phong thủy cửa chính đường vận mệnh 7 mẫu đàn ông không nên lấy làm chồng Râu mọc dưới cằm 12 cung tử vi tây phương hướng kê giường nằm rau mÃƒÆ sen Tuổi mui kỹ niềm bát tự có kiếp tài xem tướng mặt mơ thấy bị tai nạn giao thông tên hay mơ mua sắm tứ hóa tu vi Chọn hướng bếp hợp tuổi theo cau cách bày cách nhận biết kẻ nói dối Từ Quán mèo bảo vệ bạn sao linh