• Khoa Tử Vi và hầu như tất cả các phương pháp coivề Mệnh lý nói chung đều khởi nguồn từ Trung Quốc và đều lấy giờ Bắc Kinh (GMT+8)làm mốc tính toán chuyển đổi sang giờ âm lịch. (Ngay tại Trung Quốc ở các vùng khácmúi giờ cũng phải chuyển thành giờ Bắc Kinh), tại các nước như Nhật, ĐàiLoan, Singapore…cũng đều dùng giờ địa phương chuyển đổi sanggiờ Bắc Kinh, tức là dùng lịch Trung Quốc ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực.

hàng tuổi tỵ da Ý nghĩa sao thiên giải Địa giải đinh hợi 1947 nữ văn khấn NHÂM THÂN gió Bạn hÃ Æ số phận bộ vị ngạch giác Bồ tai phong TẠHạn tam tai Sao TUẾ PHÁ sao rung Sao thien giai Trần Giản Quan Thế Âm Bồ Tát ngấn mơ thấy bị đuổi trai Bể núi ngũ Thập Thần i mơ thấy thầy giáo Tên vần U và Y Tứ đỡ giai ma giac mo siêu nhiên vận số giải mã giấc mơ thấy cây mía chòm sao không hợp làm giàu Top 4 con giáp có số thành Tư không dân gian ngọc đối phó Kình dương quan lộc khoc chùa làng đá cung hoàng đạo Cự Giải Hội Sáo Đền CHỌN SỐ văn xương tinh cham la so tu vi