phúc lộc Bênh Sao Tuyệt Học tử vi già Các môn mơ thấy bắt được lươn tướng ấn đường sao Không Vong sao hồng loan bốc mộ gặp phải rắn nói chuyện toàn Bạch thước Thân cư phu thê tá³ đọc đuôi nhà thiền tật xấu Mậu dần mơ thấy đào huyệt mộ cổ tướng vú Sao Quả Tú triết lý tình yêu bày Nguoi răng hô Phòng Sở Treo tranh phong thủy phải ngày thần tài Xem Tuoi con Cổ tu vi Xem bói tháng sinh nói nên gì về con Sao Lộc ton hiếu bác cách chiêu tài phong thủy tuổi tý Gia Đình xăm chữ Thổ Tinh Mệnh doan cung thần bat tu