tướng tai Cung Ma Kết lời Phật dạy cấn ốc thượng thổ Thực cười hở lợi lan hướng dẫn xem tử vi ương Mệnh long may Điềm Báo Sao Thiên Sứ phúc lộc Bênh Sao Tuyệt Học tử vi già Các môn mơ thấy bắt được lươn tướng ấn đường sao Không Vong sao hồng loan bốc mộ gặp phải rắn nói chuyện toàn Bạch thước Thân cư phu thê tá³ đọc đuôi nhà thiền tật xấu Mậu dần mơ thấy đào huyệt mộ cổ tướng vú Sao Quả Tú triết lý tình yêu bày Nguoi răng hô Phòng Sở Treo tranh phong thủy phải ngày thần tài Xem Tuoi