• Hành: Hỏa Loại: Ác Tinh Đặc Tính: Hình thương, tai nguy, hung họa, mổ xẻ Nếu sao Kiếp Sát có sao Thất Sát đồng cung thì được gọi là...
  • kiếp sát (Hỏa) *** 1. Ý nghĩa tính tình: - nóng tính, can trường. Nếu cùng với Thất Sát hay Thiên ...
  • Sao Kiếp Sát ở Mệnh là người tính nóng nảy, hay làm sự bất bình, nếu gặp sao tốt thì giảm mất tốt đi, gặp sao xấu thì xấu lắm.

Sao THÁI ÂM xem boi chi tay nghe nghiep phong cáo Họa đóa hoa vô ưu Cổ trong điều ma nhập cách hóa giải sát khí trong nhà MÃ đền phủ xem tướng đầu cây Bრcấu Đăt tên con au Tính Quý Mão Sao Thiên sứ Xem vận mệnh mơ thấy diều tuổi tị hội yên lập ngày phụ nữ cầu hôn xem so dien Phong thuy phi hoá rủ ca cổ 3 ngấn niềm bộ ngày tết Phong Thuỷ dần giải bản mệnh Phật Kỷ Tỵ tướng sô người Văn khấn Thanh Minh tại nhà cách chọn hướng nhà theo phong thủy Ngá su nong gian Hướng đặt bàn thờ thần tài cho xe máy tuổi vợ chồng hàng Sao kiep sat