• Giáp Ngọ, Ất Mùi thì Ngọ là chỗ hỏa vượng, hoả vượng thì kim bại; Mùi là chỗ hỏa suy, hỏa tuy suy nhưng kim cũng đã cùn nhược. Gọi bằng Sa Trung Kim, Kim không đủ cứng cáp để chém, để đẩy cho nên người Sa Trung Kim thường làm việc một cách đầu voi đuôi chuột. Mệnh cung mà thêm sao Thiên Đồng hãm nữa thì càng vớ vẩn.
  • Mệnh Sa Trung Kim (vàng trong cát), tuổi Giáp Ngọ và Ất Mùi. Sa Trung Kim cần Lô Trung Hỏa để nấu luyện, Bính Dần vượng hỏa.
  • Sa trung Kim Ất Mùi là dê bị nhốt trong chuồng, tính cách trung thực, trong mềm yếu mà ngoài cứng rắn, Sa trung Kim là vàng trong cát

giải mã giấc mơ em bé bản tủ cách hóa giải sát khí trong nhà Nhất các điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ Điềm 10 kinh nghiệm hiện tượng SAO THIÊN RIÊU Sao VŨ KHÚC con giáp Sao Lưu văn Tùng Bách Mộc máy thoi tà khí hao tài tùy hỏa màu xe hợp tự sát y tràng Tỉnh GIẤC MƠ Bố gò kim tinh Tài vợ chồng Tình duyên tuổi dau Hướng kê giường ngụ bộ vị thiên đình mệnh phú quý giấc mơ thấy mưa lãnh đạo 3 vú Tam tướng vận ất hợi 1995 tên cho con kình dương giúp VAN PHÒNG THỜ cóc võ Sa Trung Kim